Uitvaart in Veghel

Uitvaart in Veghel

Na een overlijden van een dierbare breekt er voor de nabestaanden een hectische en drukke periode aan. Direct na het verlies moeten zij al de voorbereidingen gaan treffen voor het afscheid. Gelukkig kan een uitvaartverzorger de nabestaanden in veel zaken met raad en daad bijstaan.

In de regio Veghel zijn veel mogelijkheden voor het regelen van een passend afscheid. Op deze pagina nemen we een aantal belangrijke zaken onder de loep:

Wie is er verantwoordelijk is voor het regelen van de uitvaart?

Het is belangrijk om te weten wie verantwoordelijk is voor het regelen van de uitvaart. Dit kan helpen om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen. Niet alleen wat betreft de organisatie, maar ook om te bepalen wie de verantwoordelijkheid heeft voor het betalen van de rekeningen.

Er zijn een paar scenario's te onderscheiden:

  • Er is een testament opgesteld. Daarin ligt vastgelegd wie de erfgenamen zijn. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvaart. 
  • Er is geen testament vastgesteld. In dat geval gaat het erfrecht op.  

Als iemand overlijdt die geen uitvaartverzekering heeft afgesloten en als de overledene geen budget apart heeft gezet voor de uitvaart, dan komen de kosten voor rekening van de erfgenamen. In sommige gevallen kunnen dit ook bloed- en aanverwanten zijn. De gemeente waarin de overledene ingeschreven staat regelt de uitvaart als er geen verzekering, geen geld of erfgenamen zijn. 

Als de overledene een uitvaartverzekering heeft, dan kunnen de nabestaanden contact opnemen met een uitvaartbegeleider om alle mogelijkheden te bespreken. Dit hoeft geen uitvaartondernemer te zijn die is aangesloten bij de verzekeraar. De keuze daarin is vrij. 

Binnen hoeveel dagen moet het afscheid plaatsvinden?

In Nederland geldt de Wet op de lijkbezorging (Wlb). Daarin staat onder andere dat een overledene niet eerder dan 36 uur na overlijden begraven of gecremeerd mag worden. Deze termijn is opgesteld om eventuele onderzoeken naar de oorzaak van overlijden te kunnen uitvoeren. Tevens mag het begraven of cremeren niet later plaatsvinden dan 6 werkdagen na overlijden. 

Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk. Daarvoor is echter toestemming nodig van de Officier van Justitie of van de burgemeester. Meer informatie hierover staat op de website van de Rijksoverheid.  

Wat kost een begrafenis of crematie?

De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van de wensen van de overledene en de nabestaanden. Denk bijvoorbeeld aan de keuze van de uitvaartkist, bloemen, rouwvervoer, locatie, grafrechten etc. Daarnaast is het zo dat een begrafenis over het algemeen iets meer kost dan een crematie. Een overzicht van de tarieven voor de grafrechten staat op de site van Parochies H. Franciscus Veghel. 

Indien meer informatie wenst over de mogelijke kosten van een uitvaart, dan kunt u geheel vrijblijvend een offerte bij ons aanvragen.

Waar kunt u terecht in de gemeente Meierijstad

Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Erp zijn samengevoegd tot de gemeente Meierijstad. In deze gemeente zijn meerdere locaties beschikbaar voor uitvaartgerelateerde zaken. Zo zijn er meerdere begraafplaatsen zoals Begraafplaats Zuidergaard, het Kerkhof in Sint-Oedenrode en de Algemene Begraafplaats in Erp. In de gemeente Meierijstad zelf is echter geen crematorium. Daarvoor kunt u terecht in de omliggende gemeenten. 

Ook voor de locaties van de plechtigheid zijn er binnen de gemeente veel mogelijkheden. Zo is er ons eigen 'Huis van Troost'. Maar de nabestaanden of de overledene kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om een geheel andere plek te kiezen voor het afscheid, zoals een horeca-gelegenheid, of zelfs bij iemand thuis. Organisatorisch gezien komen daar dan nog wel een aantal zaken bij kijken. Zoals het regelen van licht en geluid. 

Waarom kiezen voor het Huis van Troost?

Het Huis van Troost is in mei 2017 geopend door Levatio Uitvaartzorg. In dit ruim opgezette uitvaartcentrum in Veghel bevinden alle benodige facilieiten voor een mooi afscheid zich onder één dak. Zo is er onder andere:

Het Huis van Troost is 24 uur per dag geopend voor de nabestaanden. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden voor een uitvaart in het Huis van Troost.
 

Neem vrijblijvend contact op

Vul het formulier hieronder zo volledig en duidelijk mogelijk in. Na ontvangst nemen wij z.s.m. contact op.